Coordinadora del Club de Patología endocrina:

Rosa Bella Cueto 
(
rbella@tauli.cat)

UDIAT-C.D. Corporació Parc  Taulí, Sabadell